Strategie en werkwijze

Onze activiteiten hebben drie strategische doelstellingen: 

1. Aandacht

We maken de waarde van de stem van kinderen -  en de relevantie van een dialoog tussen generaties - zichtbaar en onderbouwen dit met praktijkervaringen. 

2. Uitvoering

We verdiepen, verbreden en breiden de bestaande programma’s Raad van Kinderen, WaterSpaarders en KidsKracht uit. 

3. Innovatie

We identificeren kansen om belangrijke vraagstukken op een andere manier te bekijken en aan te pakken.

De primaire focus van MCF ligt op het Koninkrijk der Nederlanden, maar we proberen ook internationale kansen te identificeren. Wij hebben de ambitie de huidige programma’s te verstevigen, zodat die ook in het buitenland kunnen worden uitgerold. De eerste stappen op Duitse en Franse bodem zijn inmiddels gezet.  

Beloningsbeleid

De Raad van Toezicht stelt de hoogte van de directiebeloning vast. Bezoldiging van de medewerkers van MCF is conform het salarishuis van de stichting. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt MCF de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels.

De leden van de Raad van Toezicht van MCF ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging.