Missie

MCF wil ervoor zorgen dat besluitvormers de belangen van kinderen meenemen in beslissingen van vandaag. We vragen aandacht voor de waarde van de denkkracht van kinderen en faciliteren een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende dialoog tussen besluitvormers, kinderen en jongeren. Op die manier leveren wij een bijdrage aan toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken