Visie

De manier waarop we leven, produceren en consumeren heeft impact op de aarde en op hoe we met elkaar omgaan. Problemen van nu doorschuiven naar later is niet de oplossing. Om open te staan voor nieuwe oplossingen, moeten we bestaande denkpatronen loslaten en durven toegeven niet alle antwoorden te hebben.

Binnen verschillende thema's - zoals energie, voedsel, onderwijs en zorg - willen besluitvormers verbeteringen doorvoeren. Oplossingen voor actuele vraagstukken liggen in innovatie, kansen en samenwerken. We moeten ons niet te veel te richten op wensen en risico's voor de korte termijn. Inzichten van kinderen kunnen ons hierbij helpen. 

De meeste besluitvormers in het bedrijfsleven willen de belangen van toekomstige generaties meenemen in hun organisatie. Maar hoe? Dat blijkt vaak lastig. Gelijkwaardige dialoog met kinderen maakt toekomstgerichtheid van besluitvorming zichtbaar en leidt tot nieuwe inzichten. Het internationale Verdrag van de Rechten van het Kind geeft kinderen bovendien het recht om mee te denken over vraagstukken die hun leven aangaan. Missing Chapter Foundation helpt organisaties en kinderen een samenwerking op touw te zetten.