Wat doen we

De drie programma's zijn onderling verbonden door de aanpak, het scholennetwerk en de samenwerkende partners. 

 

Raad van Kinderen 

Onder de vlag van de Raad van Kinderen koppelen we organisaties en scholen aan elkaar en begeleiden we de individuele trajecten. Raden van Kinderen gaan aan de slag met strategische dilemma's van organisaties. Zij adviseren besluitvormers over mogelijke oplossingen. Klik hier voor meer informatie. 

KidsKracht

Het programma KidsKracht agendeert vraagstukken en dilemma's waar volwassenen niet uitkomen en legt dit voor aan kinderen en jongeren. De centrale methode is filosofisch onderzoeken. Klik hier voor meer informatie. 

WaterSpaarders

WaterSpaarders is een landelijke beweging over energiebesparing. Kinderen en volwassenen komen samen in actie om de gemiddelde douchetijd in Nederland terug te brengen van 9 naar 5 minuten. Klik hiervoor meer informatie. 

 

Nieuws

Dialoogsessies leiden, kinderen voorbereiden op hun ontmoeting met organisaties, een kritische blik werpen op de jaarverslagen voor...

Lees meer