KidsKracht

Missie: kinderen actief betrekken en ze een stem geven in debatten die over hun toekomst gaan.

Waarom?

Onze missie is om via KidsKrachtinitiatieven de hele samenleving bewust te maken van het belang kinderen actief te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken. Ontmoetingen en dialoog tussen verschillende generaties staan centraal binnen KidsKracht, waardoor nieuwe ideeën kunnen ontstaan.

Wat?

KidsKracht pakt samen met besluitvormers en kinderen vraagstukken en dilemma’s aan waar volwassenen in de samenleving niet goed uitkomen. Kinderen krijgen de gelegenheid het probleem grondig te onderzoeken en met oplossingen en ideeën te komen. De centrale methode hierbij is filosofisch onderzoeken, en het proces omvat de volgende stappen: onderzoeken - ideeën delen - denken verduidelijken - antwoorden formuleren - ze toetsen aan de realiteit. 

Deze vorm van dialoog moedigt kinderen aan vrij te denken. De vorm en eindresultaten van een KidsKrachttraject lopen uiteen - van een dialoogsessie, publicatie of advies tot een programma- of campagneconcept. KidsKracht is daarmee ook een dynamische broedplaats waarin we nieuwe werkvormen en programma’s testen.

Meer informatie? Wilt u op een andere manier een bijdrage leveren? Vul dan ons contactformulier in.