Prinses Laurentien van Oranje laat kinderen meedenken met besluitvormers

Woensdag 1 februari was Prinses Laurentien van Oranje te gast bij Jinek om te praten over de Raad van Kinderen. Met de Raad van Kinderen denken kinderen structureel mee met bedrijven en organisaties over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Heb je het fragment gemist? Klik hier om het fragment terug te kijken.

   
  
   

TUI'S Raad van Kinderen wint Sustainable Travel Award

Op 28 januari 2017 heeft TUI met het project de Raad van Kinderen op Curacao de Sustainable Travel Award gewonnen. Met de Raad van Kinderen laat TUI leerlingen op Curacao meedenken over de ontwikkelingen van het toerisme.

Klik hier voor meer informatie. 

   
  
   

Kinderen denken mee met Onderwijs2032

Hoe ziet de toekomst van het onderwijs eruit?

Hoe kunnen we kinderen die nu naar school gaan zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving en arbeidsmarkt van 2032? Om het onderwijs relevant te houden is het belangrijk om de doelen en inhoud van het onderwijs van tijd tot tijd te herzien. In Nederland vinden aanpassingen van het curriculum nu vaak ad hoc en per vak plaats. Dat werkt versnippering en overladenheid van het curriculum in de hand. In november 2014 gaf staatssecretaris Sander Dekker het startschot voor een discussie over het onderwijs van de toekomst op basisscholen en middelbare scholen.

In januari bracht Platform Onderwijs2032 op basis daarvan advies uit over wat kinderen moeten kennen en kunnen.Om goed te kijken hoe haalbaar en toepasbaar het advies is in de dagelijkse onderwijspraktijk, startte in juni 2016 de zogenaamde verdiepingsfase. In september 2016 heeft de Regiegroep Onderwijs2032 MCF benaderd om samen te werken om kinderen die momenteel primair onderwijs volgen, mee te laten denken over het advies aan staatssecretaris Sander Dekker over de toekomst van het onderwijs in Nederland.

Klik hier voor het verslag van het proces tot nu toe en de reacties van kinderen over het vraagstuk wat de Regiegroep Onderwijs2032 aan hen heeft voorgelegd:

"Wat heb je als leerling nodig om in de snel veranderende wereld uit te groeien tot een volwassene die een steentje bijdraagt aan de samenleving, economisch zelfstandig is en met zelfvertrouwen in het leven staat?"

   
  
   
Verslag kinderen & Onderwijs2032

De Tent

Een horrorfilm over het belang van duurzame energie

Voor Eneco hebben de kinderen van groep 8A van de Lorentzschool uit Leiden nagedacht over het vraagstuk: Hoe kan Eneco ervoor zorgen dat heel Nederland duurzame energie omarmt? Eén van de ideeën was een horrorfilm over het belang van duurzame energie. Dit is gelukt! Wij wensen u dan ook veel kijkplezier.

 De horrorfilm de Tent is op YouTube te bekijken. 

 

   
 De Tent: een horrorfilm over het belang van duurzame energie 
   

Wij Denken Mee

Kinderen denken mee over vluchtelingen in Nederland

Op woensdag 8 juni overhandigden kinderen van Montessorischool Leidschenveen en basisschool Polsstok het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport Wij Denken Mee aan staatssecretaris van Rijn (VWS). In dit onderzoek laten kinderen en jongeren voor het eerst op grote schaal hun stem horen over het vluchtelingenvraagstuk. Op initiatief van de Missing Chapter Foundation, Kidsweek en de Nationale Jeugdraad namen meer dan 1400 kinderen en jongeren deel aan dit onderzoek.

Tijdens de presentatie gingen de kinderen in dialoog over de resultaten met topbestuurders, waaronder staatssecretaris van Rijn, Ingrid van Engelshoven (Gemeente Den Haag) en Gijs de Vries (Rode Kruis). De stem van kinderen en jongeren en de dialoog tussen generaties leiden elke keer weer tot verrassende oplossingen. “Kinderen en jongeren bekijken een onderwerp vaak op een andere, creatieve manier. Zo leren ze volwassenen ook anders te kijken en te denken.”, aldus staatssecretaris van Rijn.

Het gepresenteerde onderzoek behandelt vijf thema’s: gevoel, informatie, samenleven, risico’s en kansen. Een aantal onderzoeksresultaten:

 

  • 52 procent maakt zich zorgen over wat er met vluchtelingen gebeurt.
  • 94 procent heeft begrip voor mensen die vluchten uit onveilige landen.
  • 44 procent maakt zich zorgen over de aantallen die naar Nederland komen.
  • 73 procent vindt dat Nederlanders iets kunnen leren van vluchtelingen zoals koken, nieuwe talen en muziek, maar ook persoonlijke waarden zoals tevredenheid, dankbaarheid en vertrouwen in anderen.
  • 58 procent wil iets voor vluchtelingen doen.

 

Wij Denken Mee is een initiatief van de Missing Chapter Foundation. Aan dit onderzoek werkten ook mee De Nationale Jeugdraad, Sociaal Economische Raad, Stichting Flore, Kidsweek, de Kindercorrespondent, Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Nieuwspoort, Sociaal en Cultureel Planbureau, Humanity House en Scouting Nederland.

Het doel van het onderzoek is dat kinderen en jongeren de kans krijgen om mee te denken over Nederland en vluchtelingen. 1305 kinderen en jongeren deden tussen januari en mei 2016 mee aan een landelijke enquête van jeugdkrant Kidsweek en de Nationale Jeugd Raad (NJR). Daarnaast namen 95 leerlingen van Montessorischool Leidschenveen, basisschool De Polsstok en AZC-school De Regenboog deel aan een diepteonderzoek. 

   
  
   
Download hier de publicatie van Wij Denken Mee

Nog lang en gelukkig

Een nieuw boek voor leiders

Op 11 mei 2016 verschijnt het inspirerende boek Nog lang en gelukkig: een voorleesboek voor volwassenen die de weg een beetje kwijt zijn. In dit boek voor leiders praten Laurentien van Oranje (Mr Finney, MCF) en Jeroen Smit (De Prooi) met leiders als Neelie Kroes en Frans Timmermans over hun dilemma’s. Ook delen kinderen hun ideeën en adviezen over de dilemma’s van nu en in de toekomst.

Laurentien van Oranje en Jeroen Smit vragen moedige leiders wat ze lastig vinden en wat hun dilemma´s zijn. Zo delen o.a. Paul Polman (Unilever) Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), Frans Timmermans (Europese Commissie) en ook Neelie Kroes (StartupDelta) hun persoonlijke uitdagingen. 

Met de zorgen en twijfels van deze leiders gingen de auteurs naar negentien kinderen, tussen de negen en twaalf jaar oud. De kinderen vertellen de leiders wat hun advies is en wat de leiders nu moeten doen. Een ding komt daarin duidelijk naar voren: als volwassenen beter naar kinderen luisteren, leven we nog lang en gelukkig.

Feestelijke presentatie 

Nog lang en gelukkig werd op 11 mei op feestelijke wijze gepresenteerd. De boekpresentatie werd bijgewoond door geïnterviewde leiders Neelie Kroes, Merel van Vroonhoven en Marc Bolland, en natuurlijk door de kinderen zonder wiens wijsheid dit boek niet tot stand had kunnen komen. 

Het boek is vanaf vandaag overal verkrijgbaar en online te bestellen bij o.a. uitgeverij Prometheus en Bol.com. Bekijk hier de video van Nog lan en gelukkig voor een voorproefje. 

Voor media verzoeken kunt u contact opnemen met Alix Bausch via alix.bausch@missingchapter.org of 070 345 5106.

   
  
   

Voor het eerst kinderen op de cover Management Scope

Op donderdag 11 februari kwam de speciale Management Scope-editie over de winst van dialoog tussen generaties uit, ontwikkeld in samenwerking met de Missing Chapter Foundation. Op 28 januari is deze special feestelijk gepresenteerd tijdens een symposium in Den Haag. Door het installeren van Raden van Kinderen laat de Missing Chapter Foundation zien dat kinderen volwaardige gesprekspartners zijn voor de besturen van grote bedrijven.

In deze special vertellen bestuurders wat het werken met kinderen hen persoonlijk gebracht heeft, en gaan ze met kinderen in gesprek, bijvoorbeeld in een rondetafeldiscussie over leiderschap, en een gesprek waarin ze terugkijken op een Raad van Kinderen-traject. In een reportage wordt de werkwijze van de Raad van Kinderen uitgelegd, en even verderop geeft Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, zijn visie op de waarde van de intergenerationele dialoog. De oprichter en directeur van de Missing Chapter Foundation, Laurentien van Oranje, verkent in een tweegesprek met Daan Roosegaarde de mogelijkheden voor innovatie die kinderen kunnen bieden. Anders kijken is waar het om gaat, en kinderen kunnen als geen ander nieuwe perspectieven bieden.

Klik naast op de link om de special te downloaden.

   
 Cover Special 
   
Management Scope 'De winst van de dialoog tussen generaties'

11 beloftes aan elkaar

MCF, kinderen, leerkrachten en ouders ontwikkelen samen 11 beloftes

Samen met kinderen, leerkrachten en ouders van de Haagse scholen OBS Max Velthuijs, Paschalis en PCBS P. Oosterlee ontwikkelde MCF 11 beloftes die zij aan elkaar maken. De beloftes kwamen tot stand ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies). Hoewel de 11 beloftes zijn opgesteld vanuit een schoolomgeving, zijn ze van toepassing op alle generaties en vormen van interactie, zoals thuis en op de werkvloer.

   
 11 beloftes 
   
Download hier de poster 11 beloftes

32 lessen voor de toekomst

Laurentien van Oranje schrijft inspirerende les

Laurentien van Oranje heeft een les geschreven voor het boek '32 lessen voor de toekomst' vanuit haar visie op Shared Learning. De les is één van de inspirerende voorbeelden voor leerkrachten, pabo-studenten, pabo-docenten, NME- en duurzaamheidprofessionals én voor iedereen die het belangrijk vindt dat kinderen een stem krijgen in hun eigen toekomst.

Op 18 november is het boek 32 lessen voor de toekomst gepresenteerd. Het boek is geschreven met een knipoog naar Onderwijs 2032, de nationale dialoog over de toekomst van onderwijs. Het boek staat vol praktische voorbeeldlessen rondom duurzaamheid vanuit een vernieuwende kijk op onderwijs. De lessen zijn geschreven door vakdocenten en mensen die normaal juist niet voor de klas staan.

Het boek met bijhorende website bevat 8 lessen voor de onderbouw, 12 lessen voor de middenbouw en 12 lessen voor de bovenbouw. Het is een uitgave waar iedere betrokkene bij het primaire onderwijs plezier aan zal hebben.

Meer weten en het boek bestellen? www.32lessenvoordetoekomst.nl

   
 32 lessen