MCF Raad van Kinderen

De Raad van Kinderen van de Missing Chapter Foundation bestaat uit 29 kinderen van groep 6, 7 en 8 van de OG Heldringschool te Den Haag. Zij adviseren ons structureel over onze strategie, communicatie en programma's. 

In het schooljaar 2015 - 2016 adviseerde de Raad van Kinderen ons over het volgende vraagstuk: Hoe kan MCF ervoor zorgen dat het écht normaal wordt voor organisaties om (ook) naar kinderen te luisteren? Hun adviezen en ideeën hebben ons geholpen bij de volgende onderwerpen: 

  • de opstart van een kwantitatief onderzoek onder onze partners
  • de ontwikkeling van onze nieuwe website (die in juni 2017 het licht ziet)
  • onze strategie voor 2016 - 2020
  • het aanscherpen van onze doelgroepen
  • onze online zichtbaarheid 
  • onze HR-structuur en functietitels
  • de digitale vertaling van de programma's
  • de ontwikkeling van filmpjes over de resultaten