Laurentien van Oranje

Founder

 

"Met hun simpele en eerlijke vragen houden kinderen ons volwassenen vaak een spiegel voor over hoe wij denken en handelen"

  

 

Laurentien van Oranje zet zich in voor thema's die naar het hart van de samenleving gaan. In 2004 richtte zij Stichting Lezen & Schrijven op, die in Nederland en daarbuiten actief is om laaggeletterdheid terug te dringen. Zij is UNESCO Speciaal Gezant voor Geletterdheid en was voorzitter van de EU High Level Group of experts on Literacy, die in 2012 haar rapport uitbracht. Ook werkt Laurentien op het gebied van duurzaamheid en natuurbescherming. Zij is betrokken bij het Wereld Natuur Fonds (Adviseur), de European Climate Foundation (Fellow) en Fauna & Flora International (President). Haar eerste kinderboek, Mr Finney en de wereld op zijn kop, kwam in 2009 uit en is inmiddels in meerdere talen vertaald. Begin 2011 kwam Mr Finney en de andere kant van het water uit en in november 2013 volgde Mr Finney en het raadsel in de bomen. Mr Finney zet kinderen en volwassenen aan om op een gelijkwaardige manier in gesprek te gaan over de natuur en over de manier waarop wij met elkaar omgaan. Vanuit deze gedachte richtte zij in 2009 de Missing Chapter Foundation (MCF) op.

Marloes van der Have

Managing Director

 

"Kinderen als inspirator en motor voor een duurzame toekomst: met hun frisse ideeën en logica kunnen zij volwassenen aanmoedigen en aanzetten tot gedragsverandering"

 

 

Marloes van der Have werkt sinds 2010 bij MCF. Zij is als Deputy Director verantwoordelijk voor de coördinatie van de 3 programmalijnen binnen MCF: Raad van Kinderen, WaterSpaarders en KidsKracht. In alle programmalijnen staat centraal dat organisaties op basis van een strategisch dilemma of vraagstuk het gesprek aangaan met de jonge generatie om tot nieuwe inzichten te komen. Marloes studeerde Business Administration en Organizational Anthropology aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.Alix Bausch

PA

 

“De denkkracht van kinderen geeft mij nieuwe inzichten en motivatie voor een duurzame wereld”

 

 

 

Alix Bausch studeerde Bedrijfseconomie aan de Hogeschool voor Economische Studies te Amsterdam. Na haar afstuderen heeft zij een jaar als Au Pair gewerkt in Amerika waar zij zich bewust is geworden van de denkkracht van kinderen. De fulltime zorg voor 3 jonge kinderen hebben Alix bovendien tot een ster in organiseren gemaakt. Deze inzichten past zij toe in haar werk als PA. Sinds januari 2014 versterkt zij het team van MCF.

Nienke Hekket

Project Manager

 

"Kinderen kunnen door hun simpele en doeltreffende denken zelfs de slimste volwassenen doen verbazen en inspireren."

 

 

 

Nienke Hekket studeerde Internationale Ontwikkelingsstudies in Wageningen en Maastricht. Een actief studentenleven, verschillende reizen en stages bij onder anderen Unicef, voedde haar ambitie en ideaal om de wereld voor iedereen een beetje beter te maken. De wereld is van ons allemaal en we moeten het ermee doen! Vanuit deze ambitie begon zij in 2014 als Project Manager bij de Missing Chapter Foundation. Zij focust zich met name op de ondersteuning van de opschaling van de Raad van Kinderen.

 

Zita Luna

Project Manager

 

“Innovatie ontstaat niet uit ervaring, maar uit een combinatie van creativiteit en lef.”

 

 

 

Zita Luna studeerde voor haar bachelor in klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam waarna ze haar studie afsloot met een master in Culture, Organization and Management aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Voor haar afstuderen deed zij onderzoek in Buenos Aires, Argentinië naar het publieke hogere onderwijssysteem. Haar kracht ligt in het onderzoeken, begrijpen en veranderen van de verhoudingen binnen en tussen organisaties en ze gelooft heilig in de bundeling van kwaliteiten van verschillende generaties. Na de Stadsschouwburg in Amsterdam ondersteund te hebben bij de reorganisatie van de horeca is ze in mei 2014 van start gegaan bij de Missing Chapter Foundation als Project Manager. 

Mimi Luttge

Senior Operational Manager

"Beslissingen zijn pas duurzaam en toekomstbestendig als we alle perspectieven meenemen: daarin mag het perspectief van de generatie die in de toekomstige wereld zal leven niet ontbreken."

 

 

 

Mimi Luttge werkt sinds 2015 bij MCF. Als Senior Operational Manager is zij verantwoordelijk voor HR, governance en finance. Daarnaast is zij betrokken bij de strategieontwikkeling van MCF. Mimi heeft de officiersopleiding (elektrotechniek) gevolgd bij het Koninklijk Instituut voor de Marine en heeft een BSc in Bedrijfskunde. Naast haar werk bij MCF volgt zij de MSc opleiding Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lanette Lanting

Project Manager

"Het pragmatische en onbevangen denken van kinderen is een voorbeeld voor ons allemaal. Zeker wanneer het gaat over hoe we de wereld van nu behouden voor en voorbereiden op de toekomst."

 

 

 

 

 

Lanette Lanting studeerde Literatuurwetenschap en Filosofie aan de Universiteit Leiden. Tijdens de studie filosofie en andere (studie-gerelateerde) activiteiten leerde ze de bijzondere en creatieve denkkracht van kinderen kennen. Gedreven om zoveel mogelijk mensen hiermee in aanraking te laten komen begon ze in 2016 bij de Missing Chapter Foundation als Personal Assistant en Project Medewerker. Ze is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de directeur van MCF, en verschillende zaken rondom de kinderboeken van Laurentien van Oranje, Mr Finney.

Thomas Latcham

Special Project Manager

"Kinderen zijn natuurlijk. No nonsense."

 

 

 

 

 

Vanuit mijn achtergrond als industrieel ontwerper heb ik mij gespecialiseerd in co-creatie met kinderen. Door samen te denken, doen en maken kom je tot betekenisvolle oplossingen: dat is de kracht. Mijn streven? Mezelf niet tè serieus nemen, speels blijven denken en een tikje rebels zijn. Natuurlijk wel zonder nonsense.