Samen met Mr. Finney op ontdekkingsreis

Conferentie 2100

De toekomst maken we vandaag. Samen.

We horen het iedere dag: kinderen zijn de toekomst. Maar wat betekent dat eigenlijk voor wat ons nu te doen staat? In het jaar 2100 zijn de volwassenen van nu er niet meer en zijn de kinderen van nu volwassenen. De toekomst maken we dus vandaag. Samen. 

Er is beweging, er gebeurt veel. Het is niet langer uitzonderlijk dat kinderen betrokken zijn bij maatschappelijke ontwikkelingen en besluiten. Kijk bijvoorbeeld naar de duizenden kinderen en jongeren die overal ter wereld in actie zijn gekomen voor het klimaat. Of naar het kindervragenuur (kijk hier) dat in 2018 voor het eerst plaats vond in de Tweede Kamer waarbij kinderen in gesprek gingen met de Minister President en het Kabinet. Kortom, het gebeurt steeds vaker dat kinderen worden betrokken als serieuze gesprekspartners. Het besef dat de ideeën van kinderen onmisbaar zijn om maatschappelijke vraagstukken op te lossen, groeit. 

 

Maar, normaal is het nog niet. Daar wil Missing Chapter Foundation verandering in brengen. We kijken met plezier terug op een Conferentie 2100 welke plaats vond in het Museon op 5 juni jl.

Volwassenen en kinderen kwamen bij elkaar om kennis te maken, van elkaar te leren en gingen samen in verschillende dialogen over de 17 werelddoelen. De mooie inzichten van de dialogen vind je hier.

Wij feliciteren de partners die een Award hebben gevonden. 

IMG_0254.JPG

Winnende Awards 2019

Dit jaar zijn voor de derde keer de Missing Chapter Awards uitgereikt. Met de Award-uitreiking vieren we successen en laten we zien waarom het nuttig en noodzakelijk is dat kinderen meedenken over besluiten die het heden en hun toekomst bepalen.

Naast de de Top, Buzz en Innovatie Award hebben we dit jaar ook een nieuwe Award in het leven geroepen en uitgereikt: de Mr. Finney Award. De winnaars zijn gekozen door een vakjury en de stemmen van kinderen. 

TOP

Winnaar TOP Award Enexis & de basisschool de Aquamarijn

 

De TOP Award gaat naar de samenwerking met de grootste impact en het meeste lef. En wat een impact heeft deze samenwerking gehad! De Raad van Kinderen heeft veel verschillende adviezen gegeven, waar de organisatie met veel aandacht naar heeft geluisterd. Ze pakten daardoor de grotere adviezen op, maar luisterden ook goed naar de kleinere opmerkingen tussendoor. En met al die dingen is er wat gedaan. Het is daardoor duidelijk hoe belangrijk deze organisatie kind-inclusie vindt, en hoe serieus ze de samenwerking met kinderen neemt.

De Raad van Kinderen heeft niet alleen tot concrete ideeën en oplossingen geleid waar volwassenen niet op waren gekomen. Ze zorgde voor een verandering van hoe de organisatie over het vraagstuk denkt. Deze organisatie durfde het aan om een van hun grootste hulpvragen aan de kinderen voor te leggen, door te vragen hoe zij in een krappe arbeidsmarkt goed personeel kan aantrekken en aan zich verbinden. De organisatie denkt nu nog meer na over hoe ze meer aansluit bij de wensen van haar doelgroep en hoe belangrijk het is om de deuren nóg meer open te zetten. Elk idee, advies of opmerking tijdens de dialoog is serieus overwogen, opgepakt en veelal lijnrecht geïmplementeerd. De adviezen en daaruit volgende acties zelf zijn ook slim, creatief en heel gevarieerd: van het maken van een tijdschrift voor jongeren tot het vergroten van de online vindbaarheid van de organisatie tot het uitrollen van een intern onderzoek over vrouwen in de techniek. En dat allemaal geïnitieerd door de Raad van Kinderen. De Raad van Kinderen zelf had ook een heel waardevolle ervaring door samen te werken met een organisatie die ze nog helemaal niet kenden. Zo zei een van de kinderen: ‘Ik had nog nooit zoiets gedaan, het was heel anders dan ik had verwacht. Ik vond het heel leuk om op deze manier te leren.’ 

Door zo expliciet in te gaan op álle gedachten en adviezen van de kinderen heeft de organisatie veel lef getoond met deze samenwerking. Dit is nog extra opvallend omdat het zich afspeelt in een omgeving die wordt gekenmerkt door harde feiten en technische waarheden. 

Vanwege al deze redenen is de winnaar van de 2019 Raad van Kinderen TOP Award… de Aquamarijn en netbeheerder Enexis Groep!

Innovatie

Winnaar INNOVATIE Award Speaking Minds

 

De INNOVATIE Award gaat naar het meest vernieuwende initiatief waarbij kinderen en volwassenen gelijkwaardig samenwerken. ‘Vernieuwend’ definiëren we als baanbrekend, iets wat verrast en een verandering betekent voor alle betrokkenen. 

Dit initiatief blinkt uit vanwege de goed ontwikkelde methode: jongeren werken onder leiding van een trainer aan een vraag, terwijl de medewerkers vanuit de organisatie een workshop over kinderrechten krijgen. Aan het einde komen ze bijeen om hun ervaringen en ideeën te delen, en zo samen te werken om een belangrijk en ingewikkeld vraagstuk in de samenleving op te lossen. De jury vindt het ook heel prijzenswaardig dat een aantal organisaties hun krachten bundelen om gezamenlijk één doel te bereiken. En dat juist in een gebied waar individuele partijen normaal gesproken naast en niet mét elkaar werken. 

De winnaar heeft het taboeonderwerp kinderarmoede bespreekbaar gemaakt samen met de groep waarom het gaat. Er wordt niet óver, maar mét kinderen en jongeren gesproken over zaken die hen zelf aangaan. Door de interactie tussen de jongeren en volwassenen wordt er een brug geslagen tussen twee werelden die normaal niet samen komen. Zo heeft de samenwerking voor iedereen meerwaarde: de organisatie krijgt waardevolle inzichten en bij de jongeren groeit het zelfvertrouwen. Wat heel bijzonder is dat kinderen en jongeren die zelf in armoede opgroeien niet langs de zijlijn blijven staan, maar actief een plek krijgen in besluitvorming. Tot slot heeft dit initiatief haar waarde bewezen doordat 21 gemeenten dit concept al in de praktijk te brengen. 

Vanwege al deze redenen is de winnaar van de 2019 Raad van Kinderen Innovatie Award... Speaking Minds!

BUZZ

Winnaar BUZZ Award Aldi & de Basisschool de Vuurvogel

 

De BUZZ Award wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest zichtbare samenwerking tussen kinderen en volwassenen. De winnaar van dit jaar heeft niet alleen véél gecommuniceerd, maar is ook in de inhoud van de communicatie erg sterk. Met een aparte pagina over de Raad van Kinderen op de website, consequent uitgestuurde persberichten en mooie filmpjes wordt de kracht van deze Raad van Kinderen zichtbaar voor iedereen in Nederland. Mede dankzij deze zichtbaarheid steken de organisatie en haar Raad van Kinderen anderen aan om kind-inclusie ook op deze manier een invulling te geven. 

Daarnaast communiceert de school zelf actief over deze Raad van Kinderen. De samenwerking is dan ook goed opgepakt door nationale en regionale pers en door allerlei vakbladen. En in de communicatie komen alle betrokkenen aan het woord: de kinderen, leerkrachten en organisatie. Zo wordt heel duidelijk welk maatschappelijk probleem met deze samenwerking wordt aangepakt, namelijk ‘Hoe kunnen we iedereen in Nederland helpen om gezonde voedingskeuzes te maken?’

Bijzonder is dat de kinderen in deze samenwerking echt de touwtjes in handen kregen. Niet alleen als adviseur maar ook als change agent binnen het gezin. Zo legt de organisatie uit in haar persbericht: ‘We zijn heel benieuwd naar [de kinderen hun] ideeën en we spreken met hen af dat deze ideeën worden uitgewerkt in de winkel. Daarom krijgen ze vandaag ook symbolisch de sleutel van ons filiaal in Helmond overhandigd.’ 

Vanwege al deze redenen is de winnaar van de 2019 Raad van Kinderen Buzz Award … Basisschool de Vuurvogel en Aldi!

Dialoog 7