AFTRAP SAMENWERKING ALDI EN MISSING CHAPTER FOUNDATION

Met een inspirerend en levendig klasgesprek met de kinderen van groep zes van de basisschool Houtrust in Den Haag, werd op vrijdag 18 mei de aftrap gegeven voor de samenwerking tussen Aldi en Missing Chapter Foundation.

 

Het door Missing Chapter Foundation ontwikkelde educatieprogramma ‘Evonturiers’, dat kinderen en ouders helpt om aan de slag te gaan met duurzame energie, wordt in

de samenwerking met Aldi aangevuld met een digitale leeromgeving en een ‘adventure box’. Zo worden gezinnen op een laagdrempelige, interactieve en speelse manier gestimuleerd om verantwoord met energie om te gaan.

“Bescherming van klimaat en milieu is voor ons een belangrijk thema. We nemen maatregelen voor meer energie-efficiëntie en maken zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare energie. Met Missing Chapter Foundation gaan we samen met gezinnen in Nederland op een positieve manier aan de slag met verantwoord energieverbruik", aldus Nadie Winde, Manager Corporate Responsibility ALDI Nederland.

Marloes van der Have, directeur Missing Chapter Foundation: ”Kinderen kunnen een ‘change agent’ zijn bij gedragsverandering. Hun onbevangen en eerlijke blik op de wereld om hen heen blijkt telkens weer een bron van inspiratie te zijn voor beslissers in het bedrijfsleven. We zijn blij dat een invloedrijk bedrijf als Aldi kennis kan maken met de originele en vaak zeer bruikbare handreikingen van kinderen over bewust energieverbruik.”

Over Aldi en klimaatbescherming

Het zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen vormt de basis voor de bedrijfsactiviteiten van Aldi. Met efficiëntiemaatregelen bespaart Aldi op energie, koudemiddelen en brandstoffen. Ook maakt Aldi in toenemende mate gebruik van stroom uit hernieuwbare energiebronnen. Hierbij gaat het zowel om zelfgeproduceerde stroom (zonnepanelen) als om ingekochte stroom (100% groen). Het bedrijf streeft er ten slotte naar haar ‘plastic footprint’ verder te verlagen. Eerder sloot Aldi al een samenwerking met de Plastic Soup Foundation.

Over Missing Chapter Foundation

Missing Chapter heeft als doel dat het normaal wordt om kinderen bij besluitvorming tebetrekken, met een duurzamere wereld als gevolg. Onder de noemer ‘Raad van Kinderen’organiseert de stichting dialogen tussen kinderen en besluitvormers, zodat kinderen hun inzichten en ideeën kunnen delen. Bovendien zet Missing Chapter samen met partners de inzichten van kinderen om in nationale acties, waardoor kinderen natuurlijke ‘change agents’ zijn en aanzetten tot positieve gedragsverandering.

Het door Missing Chapter Foundation ontwikkelde educatieprogramma Evonturiers maakt kinderen wegwijs in het energielandschap en is tot stand gekomen door samenwerking van Missing Chapter Foundation en Enexis Groep.