Raad van Kinderen

 

Is het niet logisch om naar de ideeën van kinderen te luisteren, helemaal als het gaat over vraagstukken die ook hun toekomst gaan bepalen?

Met de Raad van Kinderen denken kinderen structureel mee met bedrijven en organisaties over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Iedereen wint met een Raad van Kinderen: kinderen kunnen meedenken over de wereld om hen heen, besluitvormers ontdekken nieuwe denkrichtingen en leraren worden geïnspireerd door de creatieve denkkracht van hun leerlingen.

 

Raad van Kinderen in de mediaDe afgelopen weken heeft de Raad van Kinderen heel veel positieve aandacht gekregen in het nieuws, zelfs tot in België. Afgelopen zondag kregen wij aandacht uit onverwachte hoek: in het satirische televisieprogramma “Zondag met Lubach” op NPO 3.

We willen uiteraard zoveel mogelijk mensen enthousiast maken over de waardevolle bijdragen van kinderen. Daarom zetten we filmpjes en artikelen online. De rechten van de filmpjes zijn beschermd bij wet. We vinden het heel vervelend dat er in het programma ‘Zondag met Lubach’ beelden van kinderen zijn gebruikt zonder dat de redactie dit heeft overlegd. We doen een oproep om de filmpjes alleen met de juiste intenties te gebruiken.

Kinderen hebben het recht om mee te denken, zoals ook vastgelegd in het internationale Verdrag van de Rechten van het Kind. Het is ook logisch dat we naar de inzichten van kinderen luisteren als het gaat over vraagstukken die hun toekomst aangaan. En voor kinderen is het belangrijk om te ervaren dat hun frisse blik en talenten waarde hebben in de echte wereld.

Het instellen van een Raad van Kinderen is een serieuze zaak. We zijn trots dat 40 bedrijven het aandurven om naast hun Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen ook een Raad van Kinderen structureel te laten meedenken over hun dilemma’s. Volwassenen blijven verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissingen en oplossingen. De kinderen brengen een onverwachte, frisse blik en de bedrijven leggen verantwoording af over wat ze met de inzichten doen. Ga er maar aan staan: bevraagd en onderzocht te worden door kinderen tussen de 10 en 12 jaar. We weten het allemaal: een kind zegt zoals het is. Dat kan niemand scripten.

Het Raad van Kinderenteam begeleidt en verbindt de samenwerking tussen de kinderen, school en organisaties. Dit gebeurt volgens een gedegen proces van zes stappen dat waarborgt dat iedereen steeds in zijn kracht staat. De Raad van Kinderen is géén focusgroep en geen sponsorship, aangezien de dilemma’s over de verbetering van de organisatie zelf gaan. De financiële bijdrage van bedrijven zijn voor onze bredere missie en dekken de onkosten en urenbesteding van het team. Het bedrag dat in het programma ‘Zondag met Lubach’ wordt genoemd is onjuist aan de Raad van Kinderen toegeschreven.

We nodigen oprecht geïnteresseerde journalisten van harte uit om contact met ons op te nemen. Het is tijd om de inbreng van kinderen serieus te nemen en niet langer te onderschatten.