Inzicht en actie

 

Ons werk draait om het vergaren van nieuwe inzichten en het opzetten van maatschappelijke bewegingen, waarbij kinderen en volwassenen áltijd samenwerken. Daarom verdelen we onze activiteiten in inzicht én actie. Deze twee strategische pilaren zijn nauw met elkaar verbonden.

 

inzicht

Binnen dit domein organiseren wij dialogen tussen kinderen en besluitvormers, zodat kinderen hun inzichten en ideeën kunnen delen. Dit doen we aan de hand van een dialoogmethode waarbij beide partijen als gelijkwaardige partners in gesprek gaan. 

Raad van Kinderen

 

 

Ruim tachtig organisaties werkten al samen met een Raad van Kinderen. Naast een Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen stellen ze

een Raad van Kinderen in die meedenkt over de bedrijfsvoering. Besluitvormers leggen hun maatschappelijke vraagstukken aan kinderen voor. Vervolgens gaan ze op gelijkwaardige manier in gesprek om oplossingen te vinden.

 

Nationale
Raad van Kinderen

 

Op 27 mei 2018 werd de  Nationale Raad van Kinderen geïnstalleerd. Deze gaat de regering gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. De eerste hulpvraag waar de raad zich over gaat buigen komt van Minister Hugo de Jonge. Hij vraagt advies over wat de regering kan doen om de thuissituatie van kinderen, die te maken hebben met mishandeling, veiliger te maken.

 

actie

KIDSKRACHT LOGO DIAP .png

Over KidsKracht

Kidskracht is een maatschappelijke beweging waarin de kracht van kinderen als aanjagers van een positieve maatschappelijke verandering op school, in hun gezin en omgeving wordt gebundeld. Zij maken maatschappelijke impact met KidsKracht op het gebied van o.a. de thema's gezond leven, energiebesparing en armoedebestrijding. Deze Educatieprogramma's zijn ontwikkeld in samenwerking met Enpuls, Unilever, Aldi , Albert Heijn, Friesland Campina, Grohe, Eneco en vele maatschappelijke partners als Scouting Nederland, WNF en Unicef.

KidsKracht verbindt het thematische onderwijs, de gezinsaanpak en de Sustainable Development Goals (SDG's) met elkaar. Via de huidige programma's binnen KidsKracht worden nu al meer dan 200.000 kinderen en hun gezinnen bereikt.

Bekijk ook de website van Kidskracht.

WaterSpaarders

 

Waarom 9 minuten douchen als je in 5 minuten ook warm en schoon genoeg bent? WaterSpaarders is een landelijke beweging met energiebesparing als doel. Kinderen en volwassenen komen samen in actie om de gemiddelde douchetijd in Nederland terug te brengen. En dat gaat behoorlijk goed. Voor meer informatie kijk je op de site van WaterSpaarders

 

Evonturiers

 

Evonturiers is een programma gericht op gedragsverandering rond energiebesparing. Kinderen worden change agents voor gedragsverandering binnen gezin en wijk. Zo ontdekken ze de invloed van hun eigen gedrag (en dat van het gezin) op energiebesparing. Het programma start begin 2018 vanuit de school en legt verbindingen naar gezinnen en andere samenwerkingspartners in de wijk. 

 

Logo GoDo.jpg

GoDo

GoDo helpt jong en oud om zich goed te voelen. Doel is dat gezinnen in heel Nederland gelukkiger worden door gezondere voeding, meer beweging én ontspanning. Via acties stimuleert GoDo blijvende 

gedragsverandering. Hierbij wordt voortgebouwd op het succes van

het scholenprogramma 'ik eet het beter', waar jaarlijks meer dan 200.000 kinderen aan meedoen.