Raad van Kinderen

 

Is het niet logisch om naar de ideeën van kinderen te luisteren, helemaal als het gaat over vraagstukken die ook hun toekomst gaan bepalen?

Met de Raad van Kinderen denken kinderen structureel mee met bedrijven en organisaties over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Iedereen wint met een Raad van Kinderen: kinderen kunnen meedenken over de wereld om hen heen, besluitvormers ontdekken nieuwe denkrichtingen en leraren worden geïnspireerd door de creatieve denkkracht van hun leerlingen.

 

 

Initiatiefnemers

De Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation (MCF). In 2011 gingen de eerste pilots met Raden van Kinderen van start dankzij 10 founding partners. In 2014 werd de Raad van Kinderen officieel gelanceerd, in samenwerking met Unicef Nederland en mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Sindsdien sluiten steeds meer organisaties en scholen zich aan bij deze vernieuwende beweging. De teller staat in januari 2018 op ongeveer 80 partners.

 

Missie en Visie

Missie
Onze droom is dat kind-inclusie het nieuwe normaal wordt. Met een duurzamere wereld als gevolg.

Visie
Met de Raad van Kinderen denken kinderen structureel mee met bedrijven en organisaties over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Door samen te leren wint iedereen: kinderen leren meedenken over de wereld om hen heen, besluitvormers ontdekken onverwachte mogelijkheden en denkrichtingen en leraren worden geïnspireerd door de creatieve denkkracht van hun leerlingen.

 

Ervaringen-raad-van-kinderen-klein.jpg
Caroussel-klein.jpg

In de praktijk

Een Raad van Kinderen bestaat meestal uit één groep uit de bovenbouw van de basisschool, kinderen van 9-12 jaar. Zij worden gekoppeld aan een organisatie.

Een Raad van Kinderen onderzoekt bestaande strategische dilemma’s van bedrijven en organisaties. Op basis van eigen onderzoek en interactie met de Raad van Bestuur / directie draagt een Raad van Kinderen mogelijke oplossingen en denkrichtingen aan. Bedrijven en organisaties gaan met de adviezen aan de slag en leggen verantwoording over de voortgang af aan hun Raad van Kinderen.

Samenwerking is in principe voor een minimum van drie jaar. De Raad van Kinderen is géén focusgroep en valt niet onder sponsorship, aangezien de dilemma’s over de verbetering van de organisatie zélf gaan. Bij de deelnemende organisaties zijn doorgaans betrokken:

 •     Raad van Bestuur

 •     Strategie

 •     MVO / CSR

 •     Communicatie

 •     Marketing

 •     HR

Het Raad van Kinderen-team begeleidt en verbindt de organisaties, leerkrachten en kinderen. De zes stappen zorgen ervoor dat iedere deelnemer steeds in zijn kracht staat:
 

 • Hulpvraag: een organisatie legt een vraagstuk voor aan een groep kinderen.

 • Dialoog #1: eerste ontmoeting tussen de organisatie en kinderen, waar de hulpvraag wordt aangescherpt.

 • Onderzoek: de kinderen verdiepen zich in het onderwerp. Ze bekijken het van alle kanten en bepalen zelf wat ze willen zien, waar ze op bezoek willen gaan en met wie ze willen praten om meer te weten te komen.
 • Dialoog #2: de kinderen gaan met de Raad van Bestuur/directie in gesprek over hun aanbevelingen. Tijdens deze dialoogsessie staat de wereld op z’n kop. De directieleden luisteren en stellen vragen, de kinderen vertellen over hun ideeën en het waarom erachter.

 • Verantwoording: de directieleden leggen aan de kinderen uit waarom ze wel of niet met de nieuwe inzichten aan de slag gaan en hoe ze dat willen doen.
 • Overdracht: de Raad van Kinderen steekt een volgende groep kinderen aan. De organisatie zorgt ervoor dat het Raad van Kinderen-vuur binnen de organisatie blijft branden, zodat de uitkomsten tot nog meer disruptie/innovatie leiden.

Carroussel-2-klein.jpg