Raad van Kinderen

 

Is het niet logisch om naar de ideeën van kinderen te luisteren, helemaal als het gaat over vraagstukken die ook hun toekomst gaan bepalen?

Met de Raad van Kinderen denken kinderen structureel mee met bedrijven en organisaties over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Iedereen wint met een Raad van Kinderen: kinderen kunnen meedenken over de wereld om hen heen, besluitvormers ontdekken nieuwe denkrichtingen en leraren worden geïnspireerd door de creatieve denkkracht van hun leerlingen.

 

 
website-Ervaringen-2-klein.jpg

Ervaringen

De Raad van Kinderen verbindt mensen, generaties, thema-eigenaren en groepen. Hierdoor kan verandering en innovatie plaatsvinden die in een snel veranderende wereld niet alleen welkom, maar ook noodzakelijk is. Dat maakt de Raad van Kinderen een win-win situatie voor iedereen.

 

Jetze, 11 jaar

"Het is mij opgevallen dat kinderen die elkaar eerst niet echt aardig vonden toch meer gaan samen werken en meer bevriend worden. Je zit soms in een groepje waar misschien iemand in zit die je niet zo aardig vindt en dat jij dan iets anders wilt en de ander ook. Dan moet je het idee van de ander toch ook leren accepteren."

Jan Kleijn, Mammoet

"Het heeft ons de nadruk op openheid gebracht en een andere manier van denken. We zijn nu meer aan het nadenken over de richting van het bedrijf."

ANWB

"De Raad van Kinderen heeft ons de notie gebracht om écht na te denken over de toekomst."

"De winst van dit traject is de inzichten die kinderen ons geven, zij kijken echt op een andere manier dan volwassenen en ze leren ons dat we klein moeten beginnen en gewoon moeten proberen."

Ilona Holsnijders, leerkracht Nutsschool Zorgvliet
Den Haag

"De kinderen hebben leren samenwerken met andere klasgenoten en hierbij geleerd dat iedereen zo zijn eigen kwaliteiten heeft."

"Ik vind het een goede aanvulling op het reguliere schoolwerk, wij zijn als school bezig met onderzoekend en ontwerpend leren, dus dat komt goed uit."

Raihan, 12 jaar

"We imagine things; we haven’t seen the world outside yet, so we don’t know where the limits really are. We think over those limits, and who knows, maybe we really can achieve that goal that we want."

Bart Schmeink, Connexxion

"De RvK heeft ervoor gezorgd dat belangrijke punten zijn weer op de agenda zijn gezet die wel prioriteit hebben maar door ons niet meer werden gezien."

Viola Visser, leerkracht
IPS Hilversum


"Het is waardevol om te zien dat de mening van de kinderen telt voor de volwassenen."

Ruud Smitshuyzen, Paschalisschool Den Haag

Linda Kemink, Internist Jeroen Bosch Ziekenhuis

website-Resultaten-klein.jpg

Resultaten

De Raad van Kinderen blijkt van grote waarde voor organisaties die intrinsiek gemotiveerd zijn om de blik van buiten naar binnen te halen. Met name als de vraagstukken gaan over de maatschappelijke context waarin de organisaties opereren. Of vraagstukken die innovatie en een lange termijn visie nodig hebben. Dit vraagt ook om flexibiliteit en bereidheid bij bedrijven en organisaties.

In de samenwerking heeft ieder zijn rol: de Raad van Kinderen prikkelt met nieuwe denkrichtingen, stelt scherpe vragen en legt de vinger op de zere plek. De Raad van Bestuur / directie draagt verantwoordelijkheid voor concrete oplossingen. Sommige bedrijven noemen hun Raad van Kinderen hun ‘morele geweten’. In zekere zin is een Raad van Kinderen dan ook vergelijkbaar met een Raad van Commissarissen.

De specifieke opbrengsten variëren per traject. Soms leggen de kinderen verbindingen tussen onderwerpen waardoor vernieuwende (denk)richtingen voor oplossingen ontstaan (bijv. veiligheid en duurzaamheid). Andere keren dragen de kinderen concrete oplossingen aan (bijv. de 4° C actie tegen voedselverspilling) of bieden ze inspiratie om strategie te herzien (bijv. een externe (communicatie)positionering met bijbehorende slogan). En nu concreet? Hier vind je ruim veertig jaarverslagen van organisaties en hun Raden van Kinderen.

De dynamiek van een Raad van Kinderen brengt dus veel teweeg. Elke stap in het proces levert iets op, op verschillende niveaus:

 

Persoonlijke ontwikkeling
 

De interactie tussen kinderen en volwassenen, en het samen analyseren van- en praten over vraagstukken stimuleert alle betrokkenen in hun persoonlijke groei en leiderschapskwaliteiten. Dit geldt voor de projectleiders, directieleden en leerkrachten en zeker voor kinderen.

 

Kinderen
 

 • voelen zich gehoord omdat er oprecht naar hen wordt geluisterd.

 • krijgen meer zelfvertrouwen omdat ze op eigen manier kunnen bijdragen.

 • ervaren dat hun talenten waarde hebben in de echte wereld.


Directieleden
 

 • raken geïnspireerd door verrassende kennis en inzichten.

 • komen uit hun comfortzone door onvoorspelbare interactie.

 • worden geconfronteerd met de impact van hun beslissingen op het leven van anderen en de wereld die zij daarmee achterlaten.


Leerkrachten
 

 • krijgen energie van de (denk)kracht en eigenheid van ieder kind.

 • ervaren de meerwaarde van een faciliterende rol terwijl kinderen op een vrije manier onderzoek doen.

 • ontwikkelen een eigen interesse in en kennis over maatschappelijke vraagstukken.

Organisatie- en groepsdynamiek
 

Samenwerking staat altijd centraal tijdens het traject. Deelnemers worden geprikkeld om onverwachte verbindingen aan te gaan, binnen de groep, tussen afdelingen of met collega’s. Dit zorgt voor groei, ontwikkeling en positieve dynamiek binnen groepen.

 

Raad van Kinderen
 

 • Werken actief samen, wat de sociale cohesie in de groep vergroot.

 • leren gezamenlijk: met- en van elkaar.

 • krijgen ruimte voor verschillende rollen, initiatieven en karakters.

 

Organisaties / bedrijven
 

 • Doorbreken organisatiestructuren door intensieve samenwerking tussen afdelingen en bestuursniveaus.

 • Leren door de ‘can-do’ mentality van kinderen vaste denkkaders te identificeren.

 • Vergroten gemeenschapsgevoel door intensief te brainstormen over lange termijn visie en – strategie.

 

Scholen
 

 • Doorbreken structuren door intensieve samenwerking tussen kinderen, leerkracht en directie.

 • Verbinden zich inhoudelijk met nieuwe, maatschappelijk relevante partners.

 • Ervaren gemeenschappelijk leerproces op een positieve en verassende manier.

Onderzoek

Op dit moment werken wij aan het – kwalitatief en kwantitatief – inzichtelijk maken van de resultaten van de Raad van Kinderen-trajecten.

De volgende onderzoeken ondersteunen onze visie en dragen bij aan het ontwikkelen van ons gedachtegoed.

 

 •     Unicef en Danish Institute for Human Rights 2013: Children’s Rights and Business Principles (CRBP). Deze principes geven een overzicht van thema’s waarbinnen organisaties de belangen van Kinderen kunnen waarborgen.

 •     Boston Consulting Group: Global CEO study 2013 – Children’s Rights and Business. De meeste besluitvormers in het bedrijfsleven willen de belangen van toekomstige generaties een plek geven in de kernactiviteiten van de organisatie. Maar ze weten vaak niet hoe. 

wesbite-Resultaten-2-klein.jpg