raad van toezicht

Bertil van Kaam

Voorzitter

Bertil van Kaam is de oprichter en eigenaar van Van Kaam advocaten. Van Kaam advocaten is een 'niche' kantoor gespecialiseerd in intellectueel eigendom en media.

In de praktijk van Bertil ligt de nadruk op procederen. Hij behartigt de belangen van omroepen en televisieproducenten met betrekking tot televisieprogramma's waarin de onderzoeksjournalistiek centraal staat zoals Tros Radar. Ook vertegenwoordigt hij de belangen van (minder) bekende Nederlanders op het gebied van het portretrecht en onwenselijke publicaties in de media. Daarnaast begeleidt Bertil al ruim 20 jaar een vaste groep bedrijven en personen binnen de creatieve sector op het gebied van merken en auteursrecht en de exploitatie van hun boeken, tijdschriften, speelfilms, foto's, muziek, theatervoorstellingen, etc. Bertil is intensief betrokken bij het beheer van een aantal bijzondere nalatenschappen waaronder die van Toon Hermans, Ramses Shaffy en Wim Sonneveld. Bertil is daarnaast rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Oost-Brabant op het gebied van intellectueel eigendom.

Désirée van Gorp

Lid

Désirée van Gorp opereert als hoogleraar International Business Strategy aan Nyenrode Business Universiteit op de nexus van praktijk, beleid en onderzoek. Zij is daar tevens is Associate Dean of degree programs en programma directeur van het international en executive MBA.

 

Désirée legt de verbinding tussen bedrijfsleven, overheid en haar onderzoek voor bijvoorbeeld de Wereldbank, The Sustainable Communities Foundation, het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse ambassade in Bangladesh. Zij is onder andere lid van de raad van toezicht van AMREF/FLying Doctors, bestuur Humanity House en raad van advies ECP.NL.

“De oplossing voor veel uitdagingen van duurzame waarde ketens tot en met het omgaan met schaarste van bronnen begint met een keten aan vragen en antwoorden. Jongeren vormen een belangrijke kennisbron in die keten voor het bepalen van oplossingen, innovatie en het nadenken over de toekomst. Zo laat LEGO ze mee hun product ontwikkelen hetgeen mede bepalend is gebleken voor de toekomst van het bedrijf. Besluitvormers zouden de jonge generaties ook moeten betrekken in het nemen van belangrijke beslissingen, die onze toekomst bepalen. Vernieuwing laat zich niet opsluiten in een departement, een afdeling of een taskforce. Vernieuwing zit in het crowd sourcen van een toekomstvisies door bijvoorbeeld kinderen als belangrijke bron van innovatie in het besluitvormingsproces op te nemen .Niet omdat het moet, maar omdat wij anders onze kijk op de toekomst tekort doen.” 

Matthijs Tellegen

Lid

Matthijs Tellegen is oprichter en eigenaar van Forttell. Deze organisatie richt zich op bedrijven die zich internationaal willen ontwikkelen. Dit gebeurt via een participatie model. Forttell participeert vooral in kleinere bedrijven met een omzet tot €10 miljoen en start-ups. Deze bedrijven hebben zich bewezen in een land, of een regio. Fortell biedt hen strategische, financiële en management ondersteuning bij deze internationale uitbreiding.

Voordat Matthijs Forttell in 2007 oprichtte werkte hij wereldwijd bij multinationals, zoals The Estee Lauder Companies, L’Oreal en Philips. Hier bekleedde hij diverse posities waaronder die van Managing Director van Landenorganisaties. Verder was hij ook lid van de Board van verschillende bedrijven. In 2003 was Matthijs de initiatiefnemer van de Pink Ribbon Foundation in Nederland, die hij samen met Estee Lauder, de Borstkanker Vereniging en de American Womans Club oprichtte. Tot 2006 was hij lid van de Raad van Toezicht. Matthijs woont in België en heeft 2 kinderen.

Alice van Romondt

Lid

‘I am because we are’ (Ubuntu, African Philosophy).

 

Het is het motto van Alice van Romondt, sinds december het vierde lid van de Raad van Toezicht van Missing Chapter.

Alice is oprichter en voorzitter van de Stichting Uitgeverij Charuba. Haar kennismaking met Missing Chapter begon met de vertaling van de boeken van Mr Finney in het Papiamento. Niet lang erna, in 2014, startte ze de Arubaanse Raad van Kinderen op. Alice bekleedt verschillende bestuursfuncties. Zo is ze vicevoorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Dutch Caribbean, voorzitter van het Eduardo de Veer Fonds en zit ze in de Raad van Bestuur van de Academy of Fine Arts and Design.

 

Alice is de voormalige directeur van de Nationale Bibliotheek op Aruba en was secretaris van de Raad van Ministers van 1994-2001. Van 2009 tot 2017 was ze de Senior Policy Advisor van de Minister van Sociale Zaken, Cultuur en Onderwijs. Ook richtte ze de overkoepelende stichting van musea mede op. Ze is actief betrokken als adviseur bij verschillende NGO’s en culturele, sociale instanties op Aruba.

.