Raad van Kinderen

 

Is het niet logisch om naar de ideeën van kinderen te luisteren, helemaal als het gaat over vraagstukken die ook hun toekomst gaan bepalen?

Met de Raad van Kinderen denken kinderen structureel mee met bedrijven en organisaties over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Iedereen wint met een Raad van Kinderen: kinderen kunnen meedenken over de wereld om hen heen, besluitvormers ontdekken nieuwe denkrichtingen en leraren worden geïnspireerd door de creatieve denkkracht van hun leerlingen.

 

 
Kinderen

Waarom doen kinderen mee?
 

Kinderen zijn de oorspronkelijke drijfveer van de Raad van Kinderen. Zij hebben tenslotte de unieke morele stem die nodig is voor toekomstbestendige besluitvorming. Zij geven de abstracte notie ‘toekomst’ een gezicht. Kinderen zelf, leerkrachten én ouders geven aan dat deelname veel oplevert. Ze voelen zich serieus genomen omdat ze in gesprek gaan over belangrijke vraagstukken en op een gelijkwaardige manier met besluitvormers praten. Ze worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling en kunnen hun kennis in de praktijk toepassen. De kinderen bepalen grotendeels zelf wat ze willen onderzoeken. Hierin worden ze begeleid door de leerkracht. Deelname biedt ruimte voor een eigen persoonlijke ervaring, aangezien ze juist op hun individuele creativiteit en (denk)vermogen worden aangesproken. Dit werkt zeer motiverend voor ieder kind.

Hoe werkt het?

Alle soorten scholen kunnen zich aanmelden. De scholen die tot nu toe meedoen, delen een wens om de buitenwereld de school in te brengen. De schooldirecteur en leerkracht bepalen de precieze samenstelling van de Raad van Kinderen – doorgaans groep 7 of 8 van de bovenbouw van de basisschool. Er zijn ook een aantal succesvolle Raden van Kinderen geweest die bestonden uit leerlingen van groep 6, én uit leerlingen van de eerste klas middelbare school.

De leerkracht begeleidt de kinderen en wordt ondersteund door een vertegenwoordiger van het Raad van Kinderen-team.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe scholen en kinderen! Meedoen? Klik dan hier en vul het contactformulier in.

 

Wat houdt meedoen in?

De geselecteerde groep/klas loopt tijdens een schooljaar de zes stappen van het Raad van Kinderen-proces door. De intensiteit van inzet (tijd en inhoud) varieert, afhankelijk van de stap in het proces. Kinderen analyseren het vraagstuk en de organisatie, bedenken denkrichtingen, oplossingen en concrete ideeën die ze aan hun organisatie presenteren en die ze met de Raad van Bestuur of directie bespreken. Kinderen krijgen altijd een gedetailleerde terugkoppeling over wat de organisatie met de adviezen gaat doen. Ze begrijpen dat niet alles altijd kan worden uitgevoerd. Het geeft ze veel voldoening dat volwassenen echt naar hen luisteren en dat ze feedback krijgen over waarom een door hen aangedragen idee wel of niet gaat worden uitgevoerd.

Welke kinderen doen al mee?

Kinderen van verschillende scholen vormen op dit moment een Raad van Kinderen. Klik hier voor de lijst van onze partnerscholen.

Website-Missie-en-Visie-klein.jpg