Raad van Kinderen

 

Is het niet logisch om naar de ideeën van kinderen te luisteren, helemaal als het gaat over vraagstukken die ook hun toekomst gaan bepalen?

Met de Raad van Kinderen denken kinderen structureel mee met bedrijven en organisaties over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Iedereen wint met een Raad van Kinderen: kinderen kunnen meedenken over de wereld om hen heen, besluitvormers ontdekken nieuwe denkrichtingen en leraren worden geïnspireerd door de creatieve denkkracht van hun leerlingen.

 

 
Organisaties

Waarom doen organisaties mee?

De kinderen kijken met een frisse blik naar strategische vraagstukken van de organisatie. Hun onvoorspelbare inzichten doorbreken vastgeroeste denkpatronen. Ze stimuleren innovatie en bevorderen onverwachte samenwerking tussen afdelingen. Bedrijven die meedoen realiseren zich dat beleid en beslissingen toekomstbestendiger worden door te luisteren naar en in gesprek te gaan met jonge stakeholders. Kinderen zijn hier geen focusgroep die bestaande ideeën of concepten test. Ze zijn gelijkwaardige partners die met hun eigen blik naar de wereld kijken. De samenwerking wordt als uniek, inspirerend en innovatief ervaren en opent niet zelden de ogen van besluitvormers binnen organisaties.

De meeste organisaties zijn bedrijven, maar ook steeds meer overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties (NGOs) doen mee.

 

Hoe werkt het?

Alle organisaties die serieus bezig (willen) zijn met de toekomst zijn bij uitstek geschikt om een Raad van Kinderen in te stellen. We werken in principe met alle organisaties, met uitzondering van bedrijven die werkzaam zijn in de wapen-, seks-, jacht- of gokindustrie. Organisaties worden inhoudelijk en praktisch begeleid door het Raad van Kinderen-team. In eerste instantie committeert een organisatie zich voor een periode van drie jaar. In deze periode leert een bedrijf wat het is om echt te luisteren naar jonge stakeholders. Het is de bedoeling dat zij een structurele stem gaan krijgen binnen de organisatie. De Raad van Kinderen zou dus moeten uitgroeien tot een vaste factor. Zo wordt een maatschappelijke norm verlegd, waarin meer verbinding tot stand komt tussen generaties.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe organisaties. Wilt u deel uitmaken van een groeiende groep vooruitstrevende organisaties met een Raad van Kinderen? Klik dan hier en vul het contactformulier in.

 

Wat houdt meedoen in?

Effectieve samenwerking vraagt om een gelijkwaardig partnership, betrokkenheid en commitment. Bedrijven die het meeste uit de samenwerking met hun Raad van Kinderen halen, hebben als aanspreekpunt een energieke en professionele projectleider met strategisch inzicht en toegang tot alle lagen en afdelingen binnen de organisatie. Die persoon weet draagvlak te creëren, de samenwerking op het juiste niveau te positioneren en mee te denken over (communicatie-)mogelijkheden.

Missing Chapter heeft de ANBI status en is een stichting zonder winstoogmerk. De bijdragen van organisaties aan het Raad van Kinderen-initiatief worden volledig ingezet om de trajecten te begeleiden en de beweging groter te maken.

Hoeveel organisaties hebben nu een Raad van Kinderen?

Op dit moment ruim zeventig. Klik hier voor het overzicht.

website-Onderzoek_klein.jpg