Raad van Kinderen

 

Is het niet logisch om naar de ideeën van kinderen te luisteren, helemaal als het gaat over vraagstukken die ook hun toekomst gaan bepalen?

Met de Raad van Kinderen denken kinderen structureel mee met bedrijven en organisaties over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Iedereen wint met een Raad van Kinderen: kinderen kunnen meedenken over de wereld om hen heen, besluitvormers ontdekken nieuwe denkrichtingen en leraren worden geïnspireerd door de creatieve denkkracht van hun leerlingen.

 

 
Scholen

Waarom doen scholen mee?

De Raad van Kinderen brengt de buitenwereld de klas in. Het sluit aan op verschillende kerndoelen binnen leergebieden (met name ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’) en thema’s zoals burgerschap, duurzame ontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling en wetenschap en techniek. Met een Raad van Kinderen krijgen leerlingen de kans om levensechte vraagstukken te behandelen: zeer motiverend. Ze leren onderzoeken en hun kennis – opgedaan in de klas en daarbuiten – in de praktijk toepassen. Leerkrachten hebben een actieve faciliterende rol voor het leerproces van hun leerlingen en worden uitgedaagd zelf kennis te vergaren. Zo kunnen ze hun leerlingen beter begeleiden in onderzoek-gericht leren. Door de unieke samenwerking met kinderen en vertegenwoordigers uit organisaties ontstaat een innovatief leerproces dat we ‘collaborative learning’ noemen: alle betrokkenen ontwikkelen zich individueel door als gelijkwaardige partners een gedeelde ervaring op te doen en te leren.

Ouders zijn heel positief over de enthousiaste verhalen van kinderen thuis. Leerkrachten die deze verbinding tussen school en thuis actief stimuleren tijdens het traject, zetten ouders aan tot belangstelling in en betrokkenheid bij het schoolwerk van hun kinderen. Dit heeft doorgaans een positief effect op de leermotivaties van kinderen.

 

Hoe sluiten scholen zich aan?

We werken samen met allerlei verschillende (basis)scholen in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Statia en Duitsland. We staan open voor uitbreiding naar andere landen. De Raad van Kinderen maakt geen onderscheid in achtergrond, locatie of onderwijssysteem. We maken op basis van ligging en voorkeuren een match tussen de school en organisatie. We zijn altijd op zoek naar nieuwe scholen. Wilt u deel uitmaken van een groeiende groep vooruitstrevende scholen met een Raad van Kinderen? Klik dan hier en vul het contactformulier in.

 

Wat houdt meedoen in?

Deelname aan de Raad van Kinderen is gratis voor scholen. Het vraagt om betrokkenheid en enthousiasme van de leerkracht en draagvlak binnen de directie. Een Raad van Kinderen (meestal één klas) wordt voor in ieder geval één schooljaar aan een organisatie gekoppeld. Samen doorlopen zij het hele traject. Na afloop vindt een evaluatie plaats. Het koppelen van de scholen en organisaties of bedrijven gebeurt in nauw overleg met het Raad van Kinderen-team en alle betrokken partijen.

Alle stappen van het proces – van inhoud tot afspraken en het plannen van data – worden in goed overleg gezet. Scholen zijn vrij om te kiezen met welke (samengestelde) groep en leerkracht zij een Raad van Kinderen willen vormen en in welke werkvormen ze met de Raad van Kinderen aan de slag gaan. Doorgaans geldt: hoe meer tijd en aandacht de kinderen besteden aan het oplossen van hun dilemma, hoe sterker de uitkomsten en hoe meer zij zelf leren op het gebied van onderzoek doen, analyseren en burgerschap.

website-Ervaringen-1_klein.jpg