Werken bij Missing Chapter?

 werken bij

Optimistisch, daadkrachtig, kundig en leergierig. Een paar eigenschappen die ons kleurrijke team kenmerken. Weet jij zeker dat we met kind-inclusie grote stappen kunnen zetten? Interesse om bij ons te komen werken? Houd de vacatures in de gaten.

We staan óók open voor open sollicitaties, creatieve samenwerkingen en natuurlijk hulp van vrijwilligers. Praten?

 

Stuur een email naar info@missingchapter.org

2a04c23f-951c-4dff-a903-5dd868b4b819.jpg

organisatie

Gedragscodes en richtlijnen 

   richtlijnen Missing Chapter Foundation

   code of conduct

Klachtenprocedure

  klachtenprocedure

 

Statuten en reglementen

   statuten

   bestuursreglement

   reglement van de Raad van Toezicht

young crowds

2015 Logo YC_1.png

Wie is Young Crowds?


We zijn een missie-gedreven uitgever van ervaringsgerichte lesprogramma’s in het basisonderwijs (groepen 3 t/m 8) gericht op burgerschapsonderwijs en 21e-eeuwse vaardigheden. Lesprogramma’s gaan over uiteenlopende onderwerpen. De Dag Vandaag bijvoorbeeld brengt het nieuws en de maatschappelijke actualiteit de klas in. Dit gratis platform wordt dagelijks door zo’n 170.000 kinderen gebruikt. We zijn in 2009 opgericht en sinds 2019 de enige social enterprise in de uitgeverssector, met anbi-stichting Missing Chapter Foundation als eigenaar.

Wat doen we?

We brengen de pedagogische visie van Micha de Winter in de praktijk: ‘burgerschap kun je niet leren, dat moet je ervaren’. Onze lesprogramma’s gaan over relevante maatschappelijke vraagstukken die invulling geven aan de kerndoelen van ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. Voor de selectie en inhoud van onze lesprogramma’s halen we proactief zowel behoeften op van scholen, schoolbesturen en onderwijsadviseurs als de echte dilemma’s van organisaties (NGOs, bedrijven, overheden).  

Lesprogramma’s worden met input van alle betrokkenen ontwikkeld. Zo sluiten ze aan op de motivatie van kinderen, de behoeften van leerkrachten en de maatschappelijke realiteit. Door meerdere organisaties samen te brengen rondom eenzelfde thema, voorkomen we versnippering van aanbod en waarborgen we thematische diepgang en objectiviteit.

We hebben pedagogische en thematische deskundigheid in huis en via Missing Chapter hebben we toegang tot een breed netwerk van maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden en gedreven professionals. Voor specifieke kennis werken we samen met innovatieve onderwijsspelers en individuele specialisten.