Werken bij Missing Chapter?

 werken bij

Optimistisch, daadkrachtig, kundig en leergierig. Een paar eigenschappen die ons kleurrijke team kenmerken. Weet jij zeker dat we met kind-inclusie grote stappen kunnen zetten? Interesse om bij ons te komen werken? Houd hier de vacatures in de gaten.

We staan óók open voor open sollicitaties, creatieve samenwerkingen en natuurlijk hulp van vrijwilligers. Praten?

 

Stuur een email naar info@missingchapter.org

organisatie

Geef gerust aan een Erkend Goed Doel

Missing Chapter Foundation is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, wij zorgvuldig omgaan met iedere euro en dat we verantwoording afleggen.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Ze checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.

Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl

Gedragscodes en richtlijnen 

   richtlijnen Missing Chapter Foundation

   code of conduct

Klachtenprocedure

  klachtenprocedure

 

Statuten en reglementen

   statuten

   bestuursreglement

   reglement van de Raad van Toezicht

young crowds

Wie is Young Crowds?


We zijn een missie-gedreven uitgever van ervaringsgerichte lesprogramma’s in het basisonderwijs (groepen 3 t/m 8) gericht op burgerschapsonderwijs en 21e-eeuwse vaardigheden. Lesprogramma’s gaan over uiteenlopende onderwerpen. De Dag Vandaag bijvoorbeeld brengt het nieuws en de maatschappelijke actualiteit de klas in. Dit gratis platform wordt dagelijks door zo’n 170.000 kinderen gebruikt. We zijn in 2009 opgericht en sinds 2019 de enige social enterprise in de uitgeverssector, met anbi-stichting Missing Chapter Foundation als eigenaar.

Wat doen we?

We brengen de pedagogische visie van Micha de Winter in de praktijk: ‘burgerschap kun je niet leren, dat moet je ervaren’. Onze lesprogramma’s gaan over relevante maatschappelijke vraagstukken die invulling geven aan de kerndoelen van ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. Voor de selectie en inhoud van onze lesprogramma’s halen we proactief zowel behoeften op van scholen, schoolbesturen en onderwijsadviseurs als de echte dilemma’s van organisaties (NGOs, bedrijven, overheden).  

Lesprogramma’s worden met input van alle betrokkenen ontwikkeld. Zo sluiten ze aan op de motivatie van kinderen, de behoeften van leerkrachten en de maatschappelijke realiteit. Door meerdere organisaties samen te brengen rondom eenzelfde thema, voorkomen we versnippering van aanbod en waarborgen we thematische diepgang en objectiviteit.

We hebben pedagogische en thematische deskundigheid in huis en via Missing Chapter hebben we toegang tot een breed netwerk van maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden en gedreven professionals. Voor specifieke kennis werken we samen met innovatieve onderwijsspelers en individuele specialisten.
 

logo-YC.png

kind-inclusie voor een duurzame wereld

CBFLogo.png
ANBI.png

Missing Chapter Foundation 
't Hoenstraat 5
2596 HX Den Haag
+31 (0)70 200 57 00

info@missingchapter.org

  • Black Instagram Icon
  • Black Youtube Icoon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon