Waarom zouden kinderen

niet meedenken?

Missing Chapter maakt zich hard voor kind-inclusie. Omdat kinderen er recht op hebben en omdat hun creatieve denkkracht beslissingen beter maakt. Missing Chapter agendeert, helpt besluitvormers en faciliteert op allerlei manieren gelijkwaardige dialoog tussen generaties.

Nieuws

Beeld leven op de rit.jpg

FILM: Geraakt door de toeslagenaffaire

Het verhaal van de kinderen en jongeren

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën vroeg kinderen en jongeren 
om mee te denken over ondersteuning aan alle kinderen en jongeren die net als zij 
door de toeslagenaffaire zijn geraakt.

Missing Chapter Foundation mag dit begeleiden.

We zijn deze groep van 22 bijzondere en dappere mensen dankbaar voor hun wijsheid, tijd en vertrouwen.

 

Vijf van hen nemen in deze film het woord.
Zij vertellen het verhaal van iedereen.

Hun aanbevelingen lees je hier

min-VWS-.jpg

Advies over het thema ouder worden.

Hoe kan iedereen blijven meedoen? 

Missing Chapter geeft in samenwerking met kinderen advies aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het thema: ouder worden. Met groep 8 van de Goejanverwelle school in Gouda werd dieper op dit onderwerp ingegaan. Rondom de hulpvraag “Hoe kunnen kinderen, volwassenen, ouderen en de minister ervoor zorgen dat iedereen, ongeacht leeftijd, mee kan (blijven) doen in de samenleving”, werden er verschillende onderwerpen besproken. 
 

min-LNV.jpg

Dialoogsessie met leerlingen uit groep 8.

Hoe maken consumenten betere voedselkeuzes?

Ruim 45 leerlingen uit groep 8 gaven Minister Carola Schouten en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit advies over duurzaam voedsel.

De dialoog werd geleid door Laurentien van Oranje en ging over hoe consumenten betere voedselkeuzes kunnen maken met respect voor mens, dier en omgeving.

 

Bekijk hier een filmpje van de sessie.

Covid-19: een nieuwe realiteit

Covid-19 heeft allerlei urgentie thema's extra op scherp gezet. Denk aan solidariteit, saamhorigheid, maatschappelijke betrokkenheid van burgers, (jongeren)inspraak en onderwijsvernieuwing. Ook wij bewegen mee in deze nieuwe realiteit en hebben de crisis aangegrepen om onszelf weer uit te vinden. Zo blijven we de maatschappelijke impact maken met en voor kinderen en volwassenen in het onderwijs en organisaties. Neem voor vragen contact op via de bekende kanalen of via info@missingchapter.org.

Oorsprong

‘Rusland plant vlag onder de Noordpool.’ Het is 3 augustus 2007 als prinses Laurentien van Oranje in de krant leest dat twee kleine bemande Russische onderzeeërs hun vlag hebben geplant op de bodem van de Noordelijke ijszee. Landjepik op een van de meest kwetsbare stukjes op aarde, omdat daar vermoedelijk olie en gas onder de grond zitten. Alle duurzaamheidsalarmbellen in haar hoofd gaan rinkelen. Temeer omdat het haar opvalt dat het wemelt van zulke verontrustende nieuwsberichten. Het is business as usual geworden. Maar dat zou het toch niet moeten zijn?

lees meer

"Onze droom is dat kind-inclusie het nieuwe normaal wordt. Met een duurzamere wereld als gevolg."

shutterstock_238331443.jpg

Programma's

KIDSKRACHT LOGO DIAP .png

Over KidsKracht

Kidskracht is een maatschappelijke beweging waarin de kracht van kinderen als aanjagers van een positieve maatschappelijke verandering op school, in hun gezin en omgeving wordt gebundeld. Zij maken maatschappelijke impact met KidsKracht op het gebied van o.a. de thema's gezond leven, energiebesparing en armoedebestrijding. Deze Educatieprogramma's zijn ontwikkeld in samenwerking met Enpuls, Unilever, Aldi , Albert Heijn, Friesland Campina, Grohe, Eneco en vele maatschappelijke partners als Scouting Nederland, WNF en Unicef.

KidsKracht verbindt het thematische onderwijs, de gezinsaanpak en de Sustainable Development Goals (SDG's) met elkaar. Via de huidige programma's binnen KidsKracht worden nu al meer dan 200.000 kinderen en hun gezinnen bereikt.

Bekijk ook de website van Kidskracht.

rvk-logo.png

Raad van Kinderen

Ruim tachtig organisaties werken samen met een Raad van Kinderen. Naast een Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen stellen ze een Raad van Kinderen in die meedenkt over de bedrijfsvoering. Besluitvormers leggen hun maatschappelijke vraagstukken aan kinderen voor. Vervolgens gaan ze op gelijkwaardige manier in gesprek om oplossingen te vinden.

lees meer

Nationale Raad van Kinderen

Op 27 mei 2018 werd de  Nationale Raad van Kinderen geïnstalleerd. Deze gaat de regering gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. De eerste hulpvraag waar de raad zich over gaat buigen komt van Minister Hugo de Jonge. Hij vraagt advies over wat de regering kan doen om de thuissituatie van kinderen, die te maken hebben met mishandeling, veiliger te maken.

lees meer