Waarom zouden kinderen

niet meedenken?

Missing Chapter maakt zich hard voor kind-inclusie. Omdat kinderen er recht op hebben en omdat hun creatieve denkkracht beslissingen beter maakt. Missing Chapter agendeert, helpt besluitvormers en faciliteert op allerlei manieren gelijkwaardige dialoog tussen generaties.

Nieuws

hallo-play.gif

Film: SAMEN! Stichting FutureNL en Young Crowds.

SAMEN! Stichting FutureNL en Young Crowds.

Per heden gaat Young Crowds op in Stichting FutureNL. We gaan verder onder de naam FutureNL. 

Deze nieuwe koers is ingezet door actuele ontwikkelingen in de samenleving, met name door de digitalisering is de maatschappij volop in transitie. Deze transitie is vanzelfsprekend ook gaande in het onderwijs. Digitale geletterdheid, maar ook het ontwikkelen van een moreel kader, burgerschap en nieuwe participatieve vaardigheden, zijn cruciaal voor alle kinderen om zich optimaal te ontwikkelen.

 

Ga hier naar de website van FutureNL voor meer informatie. 

Beeld leven op de rit.jpg

FILM: Geraakt door de toeslagenaffaire

Het verhaal van de kinderen en jongeren

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën vroeg kinderen en jongeren 
om mee te denken over ondersteuning aan alle kinderen en jongeren die net als zij 
door de toeslagenaffaire zijn geraakt.

Missing Chapter Foundation mag dit begeleiden.

We zijn deze groep van 22 bijzondere en dappere mensen dankbaar voor hun wijsheid, tijd en vertrouwen.

 

Vijf van hen nemen in deze film het woord.
Zij vertellen het verhaal van iedereen.

Hun aanbevelingen lees je hier

min-VWS-.jpg

Advies over het thema ouder worden.

Hoe kan iedereen blijven meedoen? 

Missing Chapter geeft in samenwerking met kinderen advies aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het thema: ouder worden. Met groep 8 van de Goejanverwelle school in Gouda werd dieper op dit onderwerp ingegaan. Rondom de hulpvraag “Hoe kunnen kinderen, volwassenen, ouderen en de minister ervoor zorgen dat iedereen, ongeacht leeftijd, mee kan (blijven) doen in de samenleving”, werden er verschillende onderwerpen besproken. 

 


 

Oorsprong

‘Rusland plant vlag onder de Noordpool.’ Het is 3 augustus 2007 als prinses Laurentien van Oranje in de krant leest dat twee kleine bemande Russische onderzeeërs hun vlag hebben geplant op de bodem van de Noordelijke ijszee. Landjepik op een van de meest kwetsbare stukjes op aarde, omdat daar vermoedelijk olie en gas onder de grond zitten. Alle duurzaamheidsalarmbellen in haar hoofd gaan rinkelen. Temeer omdat het haar opvalt dat het wemelt van zulke verontrustende nieuwsberichten. Het is business as usual geworden. Maar dat zou het toch niet moeten zijn?

lees meer

"Onze droom is dat kind-inclusie het nieuwe normaal wordt. Met een duurzamere wereld als gevolg."

shutterstock_238331443.jpg

Programma's

rvk-logo.png

Raad van Kinderen

Ruim tachtig organisaties werken samen met een Raad van Kinderen. Naast een Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen stellen ze een Raad van Kinderen in die meedenkt over de bedrijfsvoering. Besluitvormers leggen hun maatschappelijke vraagstukken aan kinderen voor. Vervolgens gaan ze op gelijkwaardige manier in gesprek om oplossingen te vinden.

lees meer

Nationale Raad van Kinderen

Op 27 mei 2018 werd de  Nationale Raad van Kinderen geïnstalleerd. Deze gaat de regering gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. De eerste hulpvraag waar de raad zich over gaat buigen komt van Minister Hugo de Jonge. Hij vraagt advies over wat de regering kan doen om de thuissituatie van kinderen, die te maken hebben met mishandeling, veiliger te maken.

lees meer