Waarom zouden kinderen

niet meedenken?

Missing Chapter maakt zich hard voor kind-inclusie. Omdat kinderen er recht op hebben en omdat hun creatieve denkkracht beslissingen beter maakt. Missing Chapter agendeert, helpt besluitvormers en faciliteert op allerlei manieren gelijkwaardige dialoog tussen generaties.

Nieuws

Digitaal op bezoek

Kennismaken met ABN AMRO

Hoe kan ABN AMRO een bijdrage leveren aan maatschappelijk vraagstukken?

De Raad van Kinderen maakt digitaal kennis met ABN AMRO Verzekeringen en de SDGs.

Kinderen van Basisschool de Ark zijn vorige week digitaal op bezoek geweest bij ABN AMRO Verzekeringen met de hulpvraag: Hoe kan ABN AMRO een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken? In aanloop naar het bezoek zijn de kinderen bezig geweest met belangrijke SDGs denk aan de thema’s geen honger, klimaat en kwaliteit onderwijs. Tijdens het online bezoek zijn deze thema’s uitgebreid besproken.

De kinderen kregen onder andere het dilemma voorgelegd: je kan kiezen tussen twee bedrijven. Bedrijf één is niet duurzaam en ouderwets, maar verdient wel veel geld. Bedrijf twee is al redelijk duurzaam, maar zij verdient minder geld. In welk bedrijf zou jij beleggen? De meeste leerlingen gaan voor bedrijf twee. Dat bedrijf heeft betere groeimogelijkheden en daar kan je meer invloed mee uitoefenen. ‘’We zouden tegen bedrijf één moeten zeggen dat zolang zij duurzaamheid niet in hun bedrijf gaan verwerken wij ook niet in hen gaan beleggen.’’

Inspirerende woorden van groep 8 die met een moraal kompas naar de belegging keken. Het bewijs dat volwassenen nog veel van hun kunnen leren. Wordt vervolgd!

Advies over het thema ouder worden.

Ministerie voor VWS advies

In dialoog 


Missing Chapter geeft in samenwerking met kinderen advies aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het thema: ouder worden.

Eerder waren er al via een enquête op De Dag Vandaag de eerste inzichten opgehaald, en vorige week is Missing Chapter met de groep 8 van de Goejanverwelle school in Gouda dieper op dit onderwerp in gegaan.

Rondom de hulpvraag “Hoe kunnen kinderen, volwassenen, ouderen en de minister ervoor zorgen dat iedereen, ongeacht leeftijd, mee kan (blijven) doen in de samenleving”, werden er verschillende onderwerpen besproken. Bijvoorbeeld: waar denk je aan bij ouder worden, de voordelen en nadelen van ouder worden, waar ouderen goed in zijn en hoe kunnen sterke punten nog beter ingezet kunnen worden in de samenleving.

Er kwamen een aantal interessante quotes voorbij zoals “Ouderen zijn goed in koken en bakken en zouden andere mensen kookles en bak-cursussen kunnen geven” en “Ouderen hebben een sterke overtuigingskracht waarmee ze kinderen die veel binnen zitten kunnen motiveren om buiten te gaan spelen”.

Mooie ideeën om ouderen in Nederland beter mee te laten doen in de samenleving!

Dialoogsessie met leerlingen uit groep 8.

In gesprek
met Carola Schouten

Hoe maken consumenten betere voedselkeuzes?


Ruim 45 leerlingen uit groep 8 gaven Minister Carola Schouten en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gisteren advies over duurzaam voedsel. De dialoog geleid door Prinses Laurentien van Oranje-Nassau ging over hoe consumenten betere voedselkeuzes kunnen maken met respect voor mens, dier en omgeving.

Tips die de kinderen gaven: ontwikkel een app die aangeeft of je voldoende groente en fruit eet, organiseer een verjaardag voor boeren en tuinders en verspreid afbeeldingen van hoe de wereld eruit ziet als we meer kiezen voor duurzaam voedsel. Een mooie dialoog met inspirerende adviezen.

Bekijk hier een filmpje over de sessie.

Maatregelen vanwege Covid-19

Covid-19 zet allerlei kernbegrippen op scherp die in feite al gaande waren in de samenleving. Zoals solidariteit, saamhorigheid, maatschappelijke betrokkenheid van burgers, (jongeren)inspraak en onderwijsvernieuwing. Ook wij bewegen mee in deze nieuwe realiteit en hebben de crisis vanaf maart 2020 aangegrepen om onszelf weer uit te vinden. Om te blijven varen op de maatschappelijke impact die we willen en kunnen maken met en voor kinderen en volwassenen in het onderwijs en organisaties. We komen er sterker uit en zien 2021 met energie en overtuiging tegemoet.

Mochten jullie nog vragen hebben, neem graag contact op via de bekende kanalen of mail naar info@missingchapter.org.

Oorsprong

‘Rusland plant vlag onder de Noordpool.’ Het is 3 augustus 2007 als prinses Laurentien van Oranje in de krant leest dat twee kleine bemande Russische onderzeeërs hun vlag hebben geplant op de bodem van de Noordelijke ijszee. Landjepik op een van de meest kwetsbare stukjes op aarde, omdat daar vermoedelijk olie en gas onder de grond zitten. Alle duurzaamheidsalarmbellen in haar hoofd gaan rinkelen. Temeer omdat het haar opvalt dat het wemelt van zulke verontrustende nieuwsberichten. Het is business as usual geworden. Maar dat zou het toch niet moeten zijn?

lees meer

"Onze droom is dat kind-inclusie het nieuwe normaal wordt. Met een duurzamere wereld als gevolg."

shutterstock_238331443.jpg

Programma's

Over KidsKracht

Kidskracht is een maatschappelijke beweging waarin de kracht van kinderen als aanjagers van een positieve maatschappelijke verandering op school, in hun gezin en omgeving wordt gebundeld. Zij maken maatschappelijke impact met KidsKracht op het gebied van o.a. de thema's gezond leven, energiebesparing en armoedebestrijding. Deze Educatieprogramma's zijn ontwikkeld in samenwerking met Enpuls, Unilever, Aldi , Albert Heijn, Friesland Campina, Grohe, Eneco en vele maatschappelijke partners als Scouting Nederland, WNF en Unicef.

KidsKracht verbindt het thematische onderwijs, de gezinsaanpak en de Sustainable Development Goals (SDG's) met elkaar. Via de huidige programma's binnen KidsKracht worden nu al meer dan 200.000 kinderen en hun gezinnen bereikt.

Bekijk ook de website van Kidskracht.

rvk-logo.png

Raad van Kinderen

Ruim tachtig organisaties werken samen met een Raad van Kinderen. Naast een Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen stellen ze een Raad van Kinderen in die meedenkt over de bedrijfsvoering. Besluitvormers leggen hun maatschappelijke vraagstukken aan kinderen voor. Vervolgens gaan ze op gelijkwaardige manier in gesprek om oplossingen te vinden.

lees meer

Nationale Raad van Kinderen

Op 27 mei 2018 werd de  Nationale Raad van Kinderen geïnstalleerd. Deze gaat de regering gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. De eerste hulpvraag waar de raad zich over gaat buigen komt van Minister Hugo de Jonge. Hij vraagt advies over wat de regering kan doen om de thuissituatie van kinderen, die te maken hebben met mishandeling, veiliger te maken.

lees meer

Young Crowds

logo-YC.png

Wie is Young Crowds?


Missing Chapter Foundation is een stichting met een ANBI-status en CBF-keurmerk die in 2009 is opgericht door Laurentien van Oranje. Sinds 2018 is Missing Chapter 100% eigenaar van de educatieve uitgeverij Young Crowds. Deze heeft als gerenommeerde onderwijsspeler een uniek aanbod voor burgerschapsonderwijs en 21e-eeuwse vaardigheden in het basisonderwijs. Met de aankoop door Missing Chapter is Young Crowds de enige sociale onderneming in de uitgeverijsector en geloven wij dat deze bundeling van visies klopt bij bijhorende vernieuwde proposities van Missing Chapter en Young Crowds.

Wat doen we?

De mate waarin en manier waarop we kinderen wel of niet erkennen in hun rol van burgers nu en later, raakt aan fundamentele waarden van onze samenleving zoals gelijkwaardigheid en participatie. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen zich onderdeel voelen van de democratie? Bereiden wij onze kinderen nog wel optimaal voor op een voor hen passende plek in de maatschappij? Dit zijn vragen die ons dagelijks bezighouden en waar we handelingsperspectief op willen bieden.

De afgelopen tien jaar hebben we veel ervaring en inzicht opgedaan over wanneer kinderen zich écht gehoord en gezien voelen en wat ervoor nodig is dat volwassenen hen serieus nemen zonder hun unieke ‘kind-zijn’ te ondermijnen. Als Missing Chapter en Young Crowds hebben we ieder op eigen manier bijdragen geleverd aan burgerschapsvorming van kinderen. Missing Chapter via de implementatie van een Raad van Kinderen binnen talloze organisaties. En Young Crowds via lesprogramma’s op maatschappelijke thema’s.

 

Kijk ook op www.youngcrowds.nl.