Waarom zouden kinderen

niet meedenken?

Missing Chapter maakt zich hard voor kind-inclusie. Omdat kinderen er recht op hebben en omdat hun creatieve denkkracht beslissingen beter maakt. Missing Chapter agendeert, helpt besluitvormers en faciliteert op allerlei manieren gelijkwaardige dialoog tussen generaties.

Maatregelen vanwege het coronavirus Covid-19

Al ruim tien jaar geven wij dagelijks met veel plezier invulling aan onze missie door een actieve dialoog te voeren tussen generaties. Dit doen wij samen met ons team, honderden partner-organisaties en scholen.

Door de meest actuele maatregelen rondom het bestrijden van het coronavirus wordt het de komende weken nagenoeg onmogelijk hier invulling aan te geven. Ook Missing Chapter Foundation heeft per direct maatregelen getroffen om de kans op verspreiding zo klein mogelijk te maken. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en de overheid, en houden de laatste ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Hierdoor zijn wij helaas genoodzaakt om veel fysieke afspraken, dialoogsessies en community evenementen te verplaatsen of in het uiterste geval zelfs te annuleren.

Met alle betrokkenen blijven wij in contact om het op een later - geschikt - moment in uitvoering te brengen, of te zien waar digitale communicatiemiddelen ingezet kunnen worden.

Zoals de minister-president in zijn toespraak treffend zei: voor deze grote maatschappelijke uitdaging hebben wij iedereen nodig, alle 17 miljoen Nederlanders. Vanuit Missing Chapter Foundation zien wij in deze tijd de bevestiging dat een inclusieve samenleving en verbinding tussen generaties cruciaal is. Niet alleen om iedereen te betrekken bij ideeën en uitvoering, maar ook om volgende generaties wendbaar en slagvaardig te maken.

Wij kijken er enorm naar uit om dit snel weer met jullie met alle energie vorm te gaan geven.  
Mochten jullie nog vragen hebben, neem graag contact op via bekende kanalen of info@missingchapter.org.

Dialoog-sessie

Info-graphic

Verhuis-bericht

Eerste fysieke dialoogsessie in coronatijd.

Échte inzichten van kinderen over samenleven tijdens en na de coronacrisis.

Missing Chapter is verhuisd!

Hoe wordt iedere leerling gezien?

Op 30 juni 2020 vond de eerste fysieke dialoogsessie in coronatijd plaats van De Onderwijsspecialisten en Flores Onderwijs in Arnhem. Vijftien kinderen uit verschillende bovenbouwgroepen van het reguliere en speciaal onderwijs presenteerden hun ideeën aan de besluitvormers van de onderwijsinstellingen als antwoord op de hulpvraag: 'Hoe kan iedereen er op school voor zorgen dat iedere leerling gezien wordt'. Belangrijke inzichten waren: iedereen is anders, vriendschap is belangrijk en dat de koppeling naar oprechte interesse belangrijk is. De bestuurders van De Onderwijsspecialisten en Flores Onderwijs gaan de komende tijd aan de slag met de input en aanbevelingen. Natuurlijk koppelen ze terug wat ze er concreet mee gaan doen.

Uitslag enquête 


Tijdens zijn persconferentie van 19 mei 2020 riep premier Rutte kinderen op hun ideeën over de coronacrisis te delen. Om échte inzichten van kinderen over samenleven tijdens en na de coronacrisis op te halen, ontwikkelden Missing Chapter en Young Crowds een enquête. Duizenden kinderen gingen daar via ons nieuwsplatform De Dag Vandaag mee aan de slag. 

Klik hier om de enquête te zien. 

Nieuw adres


Missing Chapter is per 18 juni jl. verhuisd!

Ons nieuwe adres is:

’t Hoenstraat 5, 2596 HX Den Haag.

Al onze partners zijn van harte welkom om een keer langs te komen. Bel of e-mail ons wel even voordat je komt.

Kijk op onze contactpagina voor meer informatie.

logo-YC.png

kind-inclusie voor een duurzame wereld

CBFLogo.png
ANBI.png

Missing Chapter Foundation 
't Hoenstraat 5
2596 HX Den Haag
+31 (0)70 200 57 00

info@missingchapter.org

  • Black Instagram Icon
  • Black Youtube Icoon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon