top of page

de-wereld-op-de-kop

 

Hoe we leven en wat we produceren heeft gevolgen voor de aarde en hoe we met elkaar omgaan. Hoe stoppen we armoede? Wat is er nodig om gezonder te gaan leven? Hoe wordt duurzaam leven het nieuwe normaal? Wij – nou ja, volwassenen – willen oplossingen bedenken en beslissingen nemen die goed zijn voor de toekomst. We wíllen in kansen denken… maar alle risico’s dan?

 

Kinderen kunnen ons helpen. Volwassenen hebben kennis en ervaring. Kinderen hebben creativiteit en verbeeldingskracht. Om maar een voorbeeld te noemen. Samenwerken is dus logisch. Maar inderdaad wel een beetje de-wereld-op-de-kop. Trouwens: het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind geeft kinderen ook het recht om mee te denken over vraagstukken die van invloed zijn op hun leven.

werkwijze

Missing Chapter Foundation maakte dit samenwerken mogelijk met expertise in kind-inclusie en dialoog tussen generaties. We ondersteunden bedrijven, scholen, overheden en maatschappelijke organisaties om kinderen te betrekken bij het nemen van besluiten.

We verzorgden dit door kinderen te vragen mee te denken aan problemen van volwassenen. Aan de hand van actuele vraagstukken brachten we kinderen en besluitvormers in gesprek om zo tot nieuwe inzichten te komen. We begeleidden de stappen, waren de vertaler tussen kinderen en volwassenen en vroegen de volwassenen altijd om verantwoording af te leggen over wat er met de ideeën van de kinderen gedaan zou worden. Voor wat, hoort wat. We gaven zo onze partners de middelen om kind-inclusie zélf in praktijk te brengen door middel van gelijkwaardige samenwerking. 

 

bottom of page