top of page

Een nieuw hoofdstuk...

 

Missing Chapter Foundation maakte zich ruim 14 jaar hard voor de inclusie van kinderen en jongeren in besluitvorming. Maar tijden veranderen. In veel organisaties hebben kinderen en jongeren tegenwoordig een structurele stem in tafel. Kind- en jongerenparticipatie is geen missing chapter meer.

We willen jullie allemaal heel hartelijk bedanken: partners, team en (on)verwachte individuen en organisaties.

Natuurlijk is het nooit af. Maar het is tijd voor een nieuw hoofdstuk. We zijn opgegaan in number 5 foundation. Vanuit daar blijven we werken aan systemische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

 

number 5 foundation

Number 5 foundation werd in 2017 opgericht door Constantijn en Laurentien van Oranje als neutrale plek waar mensen dwars door conventies heen kunnen samenwerken aan een rechtvaardige en duurzame samenleving. De missie: connecting for impact.

Logo_number 5_corporate_Black_Transparant.png
bottom of page