Hoe we leven en wat we produceren heeft gevolgen voor de aarde en hoe we met elkaar omgaan. Hoe stoppen we armoede? Wat is er nodig om iets gezonder te gaan leven? Hoe wordt duurzaam leven het nieuwe normaal? We wíllen wel oplossingen bedenken en beslissingen nemen die goed zijn voor de toekomst. Maar we zitten soms vast in belangen van nu. We laten niet snel ons gevoel spreken. We wíllen wel in nieuwe kansen denken… maar al die risico’s dan? Volwassenen zitten soms een beetje vast.

 

Kinderen kunnen besluitvormers helpen. Volwassenen hebben meer kennis en ervaring, maar kinderen hebben creativiteit, verbeeldingskracht en het vermogen díe vragen te stellen die hen op een ander spoor kunnen zetten. De ideale mix. Het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind geeft kinderen bovendien ook het recht om mee te denken over vraagstukken die van invloed zijn op hun leven.

 

Missing Chapter is een stichting (ANBI) met expertise in kind-inclusie en dialoog tussen generaties. We ondersteunen bedrijven, scholen, overheden en maatschappelijke organisaties die kinderen willen betrekken bij het nemen van besluiten. We geven onze partners de middelen om kind-inclusie zélf in praktijk te brengen. 

 

 

Missing Chapter zorgt ervoor dat kinderen mogen meedenken en dat volwassenen verantwoording afleggen over wat er met hun ideeën wordt gedaan. Want alleen dan voelen mensen zich serieus genomen. Aan de hand van actuele vraagstukken brengen we kinderen en besluitvormers in gesprek, om zo tot nieuwe inzichten te komen. Kinderen leren dat het zin heeft om mee te denken, volwassenen leren loslaten en openstaan voor nieuwe denkrichtingen en oplossingen.

 

Missing Chapter begeleidt de stappen, is de vertaler tussen kinderen en volwassenen en helpt partners om kinderinclusie zelf in de praktijk te brengen. En om heel Nederland hier enthousiast over te maken, brengen we ideeën van kinderen bij iedereen onder de aandacht. Hoe? Dat lees je onder het kopje programma's.  

 

Kinderen serieus nemen als gelijkwaardige gesprekspartners is niet langer bijzonder. Het is normaal. We maken het verschil op allerlei terreinen: door de inzichten van kinderen worden besluiten meer toekomstgericht, kinderen zijn de aanjagers van positieve gedragsverandering binnen gezinnen en creëren nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals armoedebestrijding. We hopen als Missing Chapter overbodig te zijn. Als dat nog een brug te ver is, zijn we in ieder geval veel stappen verder. Onze rol is veranderd en in lijn met wat nodig is om onze droom te realiseren. 

wat

hoe

waarom

droom 2025

Onze droom is dat kind-inclusie het nieuwe normaal wordt. Met een duurzamere wereld als gevolg.

 

Kind-inclusie

Kind
ieder mens onder de achttien

inclusie
Van Dale: ‘insluiting, het tegenovergestelde van exclusie’  

 

Missing Chapter maakt zich hard voor kind-inclusie. Voor kinderen betrekken dus, écht naar ze luisteren. Omdat beslissingen er beter van worden. En omdat ze er recht op hebben. Helemaal als het gaat over zaken die van invloed zijn op hun leven en toekomst.